دومین کنگره بیهوشی قلب و دومین کنگره اکمو
دسامبر 14, 2022
برگزاری کارگاه
دسامبر 14, 2022
هفدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن بین المللی نفرولوژی، به ریاست آقای دکتر نفر و با حضور اساتید و صاحبنظران داخل و خارج کشور در محل هتل لاله پارک تبریز 28 آبان لغایت 1 آذر ماه 98 برگزار شد. در این کنگره بین المللی تازه های علمی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه و یافته های محققین و پژوهشگران از دانشگاههای مختلف داخلی و خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. غرفه تدا همچون سنوات گذشته با معرفی دستگاه دیالیز محصول کمپانی JMS و سایر محصولات مصرفی حوزه دیالیز مورد توجه بازدیدکنندگان که قریب به اتفاق آنان متخصصان نفرولوژی و اورولوژی، مسئولین و مدیران بیمارستان و مراکز درمانی، مسئولین تجهیزات پزشکی، پرستاران و سرپرستاران بخش های دیالیز بودند قرار گرفت