ماشین همودیالیز
نوامبر 15, 2022
فیلربلاست
نوامبر 16, 2022

کیسه خون

امنيت بخشی به بيمار اصلی ترين توجه ماست.

كيسه خونJMS ، وسيله ايي زيست پزشكي و يكبار مصرف است كه با بالاترين استانداردهای كيفي به منظور جمع آوری، نگهداری، حمل ونقل و تزريق خون و فراورده های آن مورد استفاده قرار ميگيرد. كاربردی بالا همراه با راحتی برای تمامی كاربران تضميني بر كيفيت و اعتبار ما می باشد.